Gelukkig Nieuwjaar!

Het bestuur wenst u van harte een heel gelukkig en gezond nieuwjaar toe in de hoop dat het u alles mag brengen wat u er van verwacht!

Tevens willen wij u nog even herinneren aan het feit dat er een stemming zonder verdere discussie aankomt op 18 januari over de statuten en het huishoudelijk reglement, zoals al eerder aangekondigd. Tot 11 januari kunt u nog schriftelijke opmerkingen aandragen bij onze secretaris Mieke Sieben. Zij is te bereiken via haar e-mail op deze website.

Een goed bridgejaar!