Stemming over statuten en huishoudelijk reglement

Dinsdagavond 25 januari is de stemming geweest over de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Beide zijn unaniem aangenomen. Het bestuur bedankt de leden voor de massale opkomst en de verdere afwerking van de stemming en hoopt dat zowel de Statuten als het Huishoudelijk Reglement nog lange tijd zullen functioneren op onze club.