Stemming over statuten en huishoudelijk reglement

Het bestuur had aangekondigd dat er 18 januari aanstaande een stemming gehouden zou worden over de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Er zijn geen nieuwe aanpassingen/voorstellen binnengekomen op de deadline van 11 januari.

Toch willen we iedereen nog even de kans geven zich op die stemming voor te bereiden. Vandaar dat de stemming voorafgaande aan de bridgedrive van 25 januari in een speciale ledenvergadering die dus begint om 19.30 gehouden zal worden. Houd u hier a.u.b. rekening mee.