Verslag clubavond

Het verslag van Piet over het verloop van de clubavond en de eventuele op- of aanmerkingen vindt u onder de knop Wedstrijdverslagen aan de binnenkant.