Archieven geopend!

De komende tijd kunt u onder de knop Bokkepruik aan de binnenkant de inhoud zien van de archieven van de Bokkepruik. Helaas kan dat niet in de oorspronkelijke staat, omdat de originele artikelen in Publisher zijn gepubliceerd door Louis en Bertus. Plaatjes komen niet mee, maar de artikelen blijven in ieder geval bewaard voor toekomstige generaties!

Heeft u wel wat geduld, want dat kopiëren en plakken gaat vrij langzaam en is een bewerkelijk proces. Bertus heeft in ieder geval zijn jaargangen elf tot en met vijftien doorgestuurd. Marcel kijkt nog in zijn archieven voor eerdere jaargangen. Misschien krijgen we ze wel gescand vanaf het begin, maar dat moeten we even afwachten. In ieder geval weer veel leesplezier!