Gouden Leden Carl en Trudel!!!

Afgelopen zomer bleken Carl en Trudel Brenninkmeijer 50 jaar lid te zijn van de Bok! Een prestatie van formaat. Altijd hebben zij gekaart op goed niveau in een prima onderlinge sfeer. Het bestuur van de Bok heeft deze leden bedacht met een speciaal voor de gelegenheid gemaakte Bokspeld om dit lustrum kracht bij te zetten. Wij feliciteren hen nogmaals van ganser harte en hopen dat zij nog lang in goede gezondheid ons aan tafel tegenstand zullen kunnen bieden. Driewerf hoera!