Nieuw kader?

Zoals altijd probeert Janus ons op allerlei manieren te prikkelen. Hij zond ons het verzoek om jullie aandacht te vestigen op de volgende cursussen die binnenkort weer gegeven gaan worden:

Clubleider A

Hier leer je hoe je een bridgedrive op de club moet organiseren, je leert hoe je schema’s moet lezen, hoe je scores moet uitrekenen  (ook al doet de computer dat, je moet in ieder geval weten “hoe het  werkt”) en je leert de 5 meest voorkomende problemen in het bieden en in het spelen op te lossen.

Er is eigenlijk geen vooropleiding eis en ik ben van mening dat iedere serieuze bridger minimaal deze cursus moet hebben doorlopen. Het geeft je ook veel achtergrond informatie over de spelregels die je in je eigen spel ook kunt gebruiken.

De CLA-cursus start dit jaar, duurt over het algemeen 6 of  7 lessen van 3 uur en het examen is in april 2012. Normaal slagingspercentage is 90-95

 

Clubleider B

Hier krijg je te maken met alle spelregels in het boekje en komen er ook moeilijker zaken aan de orde zoals rekenformules bij een ongelijk gespeeld aantal spellen, doorrekenen van arbitrale scores, enzovoort.  Mensen die iets verder willen kijken dan de CLA opleiding doen de CLB cursus. Bij de CLA kan je 50 punten halen op je examen en stelregel is, dat als je CLB met goed gevolg wilt doen, je bij CLA minimaal 40 punten moet hebben behaald.

Vooropleiding eis is het CLA diploma en het is handig als je wat bridge ervaring hebt. De CLB cursus begint najaar 2012 en examen mei 2013 (is eerder dan je denkt). Slagingspercentage rond de 40%. Twee examen delen (rekenen  en spelregels) waarvoor je apart kan slagen en je dus vrijstelling kan krijgen  bij een volgend examen.

Wedstrijdleider

Hier ligt de focus op afhandeling van Ongeoorloofde Informatie en gedrag. De spelregels zijn allemaal al in de CLB cursus behandeld,  maar als WL word je meer getraind in het interpreteren. Om dat goed te doen is een vooropleiding eis van CLB diploma en spelkennistest. Voor de spelkennistest (inzicht in afspeel technieken en kennis van de meest voorkomende conventies en systemen) slaagt 60% voor de eerste keer. De WL moet kunnen beoordelen of een claim terecht is en of er mogelijk gebruik is gemaakt van OI Het WL examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte met veel arbitrages “met dubbele bodem”.

WL cursus is elke 2 jaar, gelijk met de CLA cursus.