Gerard van de Ven voorzitter district!

Onze Gerard wordt voorzitter van Bridge-district Noord- en Midden Limburg !
Tijdens de ALV van het district N&ML is Gerard van de Ven op 20 april benoemd tot voorzitter.
Hij volgt hiermee komend najaar de huidige voorzitter, de heer Scholte, op.

Het district bestaat al ruim 60 jaar en heeft bijna 3000 leden, waarvan 40% man en 60% vrouw. Deze leden spelen bij één of meer van de ca. 30 aangesloten clubs en het gemiddelde aantal MP bedraagt 2764.

Met de benoeming van Gerard draagt De Bok opnieuw haar steentje bij aan het districtsbestuur: o.a. Louis Dekkers en Lotti Tonn gingen hem voor. We wensen Gerard een hele mooie voorzittersperiode toe.

Gerard