indeling laatste ronde clubcompetitie gewijzigd!

Piet Verhoeven laat het volgende weten:

in de B-lijn is er een paar weggevallen. In de D-lijn zijn er twee nieuwe paren bijgekomen.
Door versterkte promotie vanuit de C- en D-lijn brengen we de groepen weer in evenwicht.
Concreet houdt dit in, dat vanuit de C- en D-lijn ook de paren die als vijfde eindigen zullen promoveren.