We gaan stoppen met deze site !

De site bcdebok.nl is gemaakt met een ingewikkeld programma. Om deze site te kunnen beheren is nogal wat kennis van dat programma vereist. Ook is het gebruik van dit programma niet gratis en dient de site regelmatig gemoderniseerd te worden.

Omdat de clubsite die de Nederlandse Bridge Bond aanbiedt inmiddels ook goed bruikbaar is, is ervoor gekozen om met ingang van seizoen 2016-2017 uitsluitend nog van de NBB clubsite gebruik te maken. Je vindt deze via: Nieuwe website van De Bok

We zien u graag bij de ALV op dinsdag 30 augustus:

  • Lokatie  : Zaal Riche
  • Aanvang: 19.00 uur
  • Daarna   : Openingsdrive met 18 spellen

Het bestuur van De Bok